news
Dowell Battery Pass the Safety Testing of Korea Ministry of Transport

La bateria Dowell supera les proves de seguretat del Ministeri de Transport de Corea

27-Jul-2021
La qualitat del producte ha estat altament reconeguda pel departament de proves.L'estàndard del Ministeri de proves de seguretat de Corea del Sud és molt superior a l'estàndard internacional.La prova es divideix en set elements, és a dir, prova de sobrecàrrega, prova de sobre descàrrega, prova de curtcircuit, prova de caiguda a gran altitud,
aprèn més